SL  |  EN 

Novice in dogodki

Novice in dogodki

DnnForge - NewsArticles

  • Ljubljanska arbitražna pravila - v veljavi od 1. januarja 2014
  • 01.01.2014
    S 1. januarjem 2014 stopajo v veljavo nova Arbitražna pravila Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije (Ljubljanska arbitražna pravila), ki se bodo uporabljala za vse arbitražne postopke, začete na ta dan ali po tem datumu.
Read More>
Read More>
  •  Zaščita tujih naložb pred posegi države
  • 17.06.2013

    Investicijska arbitraža (tudi v Sloveniji) postaja zelo aktualna tema. Ravno v teh dneh je italijanski investitor Impresa Grassetto S. p. A. zoper Republiko Slovenijo vložil tožbo pred Mednarodnim centrom za reševanje investicijskih sporov (ICSID), ki deluje v okviru Svetovne banke. To je že tretji postopek zoper Slovenijo pred ICSID; pred tem sta arbitražne postopke sprožila Interbrew Central European Holding B.V. in Hrvatska Elektroprivreda d.d..

Read More>
Page 29 of 30First   Previous   21  22  23  24  25  26  27  28  [29]  30  Next   Last