SL  |  EN 

Novice in dogodki

Novice in dogodki

DnnForge - NewsArticles

  • Joint UNCITRAL-LAC Conference on Dispute Settlement
  • 22.03.2018
    20. marca 2018 je potekala mednarodna konferenca, ki sta jo skupaj organizirala Stalna arbitraža pri GZS in UNCITRAL - Joint UNCITRAL-LAC Conference on Dispute Settlement. Na konferenci smo gostili več kot 110 udeležencev iz 20 različnih držav.
Read More>
Read More>
  • 90 let reševanja sporov
  • 18.12.2017

    Izšla je nova številka revije Slovenska arbitražna praksa – 90 let reševanja sporov. V središče smo tokrat postavili razmerje med arbitražo in konkurenčnim pravom EU. Prispevek orje ledino, saj ponuja jasne odgovore na štiri pomembna pravna vprašanja: (i) dolžnost arbitrov, da ex officio uporabijo norme konkurenčnega prava, (ii) avtonomijo strank in uporabo kogentnih konkurenčno pravnih norm, (iii) standard presoje, ki ga nacionalna sodišča vršijo pri odločanju o arbitražnih odločbah, ki se nanašajo na konkurenčno pravo, ter (iv) sodelovanje Evropske komisije in arbitraže na področju konkurenčnega prava.

Read More>
Page 7 of 27First   Previous   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  Next   Last