SL  |  EN 

KiviSubmenus

besedilo prispevka

ARBITRAŽNI POSTOPEK

Zahteva za arbitražo in tožba


Boštjan Špec, LLM
 

Zakon o arbitraži določa, da se arbitražni postopek začne z zahtevo stranke, naj se spor predloži arbitraži, če se stranki ne sporazumeta drugače. Šele kasneje, ko je arbitražni senat že imenovan, stranka načeloma vloži tudi tožbo. Enak način poteka postopka določajo tudi Arbitražna pravila Stalne Arbitraže pri Gospodarski Zbornici Slovenije. V praksi se neredko zgodi, da stranke v zahtevi za arbitražo in kasnejši tožbi in v odgovorih nanje (iz previdnosti) podvajajo svoje navedbe in predloge. Dejanska podlaga v zahtevi za arbitražo mora, poleg osnovnih podatkov in postopkovnih vprašanj, izkazovati zgolj obstoj arbitražnega sporazuma glede zatrjevanega spora in opisa okoliščin, iz katerih izvira zahtevek. Namen zahteve za arbitražo in odgovora nanjo se tako kaže predvsem v predhodnem preverjanju pristojnosti arbitraže, kar preprečuje obširno podvajanje navedb strank in omogoča hiter in ekonomičen arbitražni postopek.

slika revije

Slovenska arbitražna praksa

90 let reševanja sporov
Letnik VI, Številka 2-3 (november 2017)

 

< NAZAJ NA KAZALO VSEBINE