SL  |  EN 

KiviSubmenus

Letnik III, Številka 3

Letnik VI, Številka 2-3 (november 2017)

90 let reševanja sporov

Letnik VI, Številka 2-3 (november 2017)

Stalna arbitraža pri GZS v letu 2018 praznuje 90-letnico svojega delovanja! V tokratni številki revije Slovenska arbitražna praksa ta izjemen jubilej pospremimo z mislijo »bogastvo preteklosti za izzive sedanjosti (ubere preterito pro presenti)«. Po eni strani smo lahko upravičeno ponosni na bogastvo, ki smo ga ustvarili v preteklosti, po drugi strani pa v preteklosti ne smemo zastati. Več si preberite v uvodniku…

V središče smo tokrat postavili razmerje med arbitražo in konkurenčnim pravom EU. Prispevek orje ledino, saj ponuja jasne odgovore na štiri pomembna pravna vprašanja: (i) dolžnost arbitrov, da ex officio uporabijo norme konkurenčnega prava, (ii) avtonomijo strank in uporabo kogentnih konkurenčno pravnih norm, (iii) standard presoje, ki ga nacionalna sodišča vršijo pri odločanju o arbitražnih odločbah, ki se nanašajo na konkurenčno pravo, ter (iv) sodelovanje Evropske komisije in arbitraže na področju konkurenčnega prava.

Bogato vsebino aktualne številke zaokrožujemo z ekskluzivnimi prispevki na temo pravnih posledic kršitve arbitražnega sporazuma, arbitražnega reševanja sporov iz »Joint Venture« pogodb, spletne mediacije, postopkovnih vidikov zahteve za arbitražo. Ne prezrite tudi prikaza arbitražnih okolij na Kosovu in v Albaniji. Za oba trga Stalna arbitraža ponuja Ljubljanska arbitražna pravila v albanskem jeziku.

< NAZAJ NA ARHIV

Letnik III, Številka 3

Slovenska arbitražna praksa

Stroški arbitražnega postopka
Letnik VI, Številka 2-3 (november 2017)

KAZALO IN POVZETKI:

UVODNIK
90 let institucionalne arbitraže na Slovenskem
Ubere preterito pro presenti

mag. Marko Djinović, prof. dr. Aleš Galič

ARBITRAŽA IN POGODBE O SKUPNIH VLAGANJIH
Joint Venture Disputes
Daniel Greineder, Konstantin Christie

ARBITRAŽA V EX-YU REGIJI
The Applicable Law in International Commercial Arbitration
Some Policy Considerations for Kosovo’s New Legislation on Private International Law

Dr. Robert Muharremi

MEDIACIJA
The International Legal Framework Regulating Electronic Commerce and Online Mediation
Dr. Jur. Ihab Amro

ARBITRAŽNI POSTOPEK
Zahteva za arbitražo in tožba
Boštjan Špec, LLM

Consequences of the Breach of Arbitration Agreements
Dr. Simon Gabriel, LL.M, Dr. Nataša Hadžimanović

V SREDIŠČU
Arbitraža in konkurenčno pravo EU
Jakob Šešok

IZ PRAKSE
SA 5.6-x/2014: Procedural Order No1 and Procedural Timetable
Stalna arbitraža pri GZS

VSRS Sklep Cpg 1/2017
Priznanje tuje arbitražne odločbe in javni red
Stalna arbitraža pri GZS

AKTUALNO
Arbitration in Albania
Sokol Elmazaj

LAC representatives on arbitrability of concession disputes, Belgrade, 6 October 2017
Stalna arbitraža pri GZS

Joint UNCITRAL-LAC Conference on Dispute Settlement
20. marec 2018

Stalna arbitraža pri GZS