SL  |  EN 

KiviSubmenus

Arbitraža kot alternativni način reševanja finančnih sporov

V SREDIŠČU

Arbitraža kot alternativni način reševanja finančnih sporov

Marko Ketler, LL.M. (LSE)

Število finančnih sporov od začetka svetovne finančne krize leta 2008 narašča in igralci na finančnih trgih težijo k hitrim in učinkovitim sodnim odločbam, kar povečuje pravno varnost in predvidljivost. V zadnjem času se kot alternativa pri reševanju finančnih sporov pojavlja arbitraža in leta 2012 je bila ustanovljena prva specializirana arbitražna institucija – P.R.I.M.E. Finance v Haagu. Banke in druge finančne institucije imajo pri arbitraži tradicionalno nekatere pomisleke, na katere skuša prispevek odgovoriti. Arbitraža ima v primerjavi s sodišči izrazito prednost pri izvrševanju odločb, saj je le to precej poenostavljeno z ureditvijo po Newyorški konvenciji, še posebej, če gre za stranke, ki prihajajo izven EU. Prav tako moderna arbitražna pravila vsebujejo posebne določbe, ki strankam dovoljujejo postopek pospešiti in tako hitreje priti do končne in izvršljive odločbe. Za banke, ki pa si želijo vrata do sodišč pustiti odprta, je najprimerneje uporabiti opcijsko arbitražno klavzulo, vendar je pri uporabi teh klavzul potrebna določena mera previdnosti, saj niso v vseh državah priznane kot veljavne in učinkovite.

Letnik II, Številka 1

Slovenska arbitražna praksa

Arbitraža v mednarodnem poslovanju
Letnik II, Številka 1 (marec 2013)

 

< NAZAJ NA KAZALO VSEBINE