SL  |  EN 

KiviSubmenus

Letnik II, Številka 1

Letnik II, Številka 1 (marec 2013)

Arbitraža je za mednarodno poslovanje gospodarskih subjektov izrednega pomena. Strankam omogoča nevtralno razrešitev sporov brez intervencije državnih sodišč, ki jim mednarodna poslovna praksa pogosto ne zaupa.

Prva številka v letu 2013 sooča različne poglede domačih in tujih strokovnjakov ter s prikazom prakse Stalne arbitraže pri GZS, arbitražo postavila v kontekst mednarodnega poslovanja. Bralcem ponuja odgovore na praktična vprašanja kot so sedež arbitraže, izbira materialnega prava, izvršitev tujih arbitražnih odločb in številna druga vprašanja, zaradi katerih poslovna praksa, v čezmejnih transakcijah arbitražo pojmuje kot svojo prvo izbiro.

 

< NAZAJ NA ARHIV

Letnik II, Številka 1

Slovenska arbitražna praksa

Arbitraža v mednarodnem poslovanju
Letnik II, Številka 1 (marec 2013)


KAZALO IN POVZETKI:

UVODNIK
Z arbitražo v svet
Marko Djinović, prof. dr. Aleš Galič 

ARBITRAŽA IN TUJE INVESTICIJE
Zaščita tujih naložb v Sloveniji in slovenskih naložb v tujini na podlagi meddržavnih bilateralnih investicijskih sporazumov
Polona Božičko, dr. Maja Menard

Is there a future for intra ex-YU investment disputes? 
The Balkans between intra-EU and intra-ex-YU BITs

Filip Boras, Thomas Obersteiner

Osebe javnega prava kot stranke arbitražnega sporazuma
Nekateri vidiki arbitrabilnosti ratione personae
prof. dr. Lojze Ude

IZBIRA MATERIALNEGA PRAVA
Lex mercatoria kao izvor prava u arbitražnoj praksi
Antonije Simović

Arbitration and UNCITRAL’s Sales Conventions
Cyril Emery, Julia Salasky

SEDEŽ ARBITRAŽE
Importance of the Choice of the Place of Arbitration
Luka Kristovic Blazevic

V SREDIŠČU
Arbitraža kot alternativni način reševanja finančnih sporov
Marko Ketler, LL.M. (LSE)

Izvedensko reševanje gospodarskih sporov (DOCDEX)
doc. dr. Miran Jus

IZ PRAKSE
Izraz fleksibilnosti strank pri oblikovanju postopkov pred Stalno arbitražo
Nejc Lahne

EKSKLUZIVNI TEKSTI ZA PRAKSO
Arbitražna pravila UNCITRAL (spremenjena 2010)
Peter Rižnik, dr. Jernej Sekolec

AKTUALNO
Eno leto od podpisa Kosovsko-slovenskega sporazuma o sodelovanju
Andreja Kos

Kaj mora manager vedeti o arbitraži?
Stalna arbitraža

Začetek delovanja Slovenskega arbitražnega društva
Slovensko arbitražno društvo

SPOROČILO UREDNIŠTVA
Navodila avtorjem za oblikovanje prispevkov
Uredništvo

Guidelines for contributors
Editorial Board