SL  |  EN 

KiviSubmenus

Izvedensko reševanje gospodarskih sporov (DOCDEX)

V SREDIŠČU

Izvedensko reševanje gospodarskih sporov (DOCDEX)

doc. dr. Miran Jus

Članek predstavlja uveljavljene storitve Mednarodnega centra za ekspertize Mednarodne trgovinske zbornice (MTZ) za alternativno, tj. izvedensko, reševanje gospodarskih sporov v zvezi z nekaterimi bančnimi dokumentarnimi posli, ki se rešujejo po ICC Rules for Documentary Instruments Dispute Resolution Expertise (ICC DOCDEX Rules). Kot predlaga avtor, bi po vzoru teh pravil tako izvedensko reševanje sporov ob prenovi pravil Stalne arbitraže pri GZS lahko poslovni praksi ponudili tudi v Sloveniji. Za izvedensko reševanje sporov bi bili predvsem primerni spori v zvezi z akreditivi, reimbursi, inkasom in bančnimi garancijami na zahtevo, kar pa bi pri nas lahko razširili tudi na druge bančne dokumentarne posle, menične in čekovne spore ter nekatere druge instrumente zaščite, na primer razna akcesorna jamstva, police kavcijskega in kreditnega zavarovanja ter faktoring. Tako izvedensko reševanje gospodarskih sporov bi glede na možnosti in potrebe lahko kasneje s področja prava plačil razširili tudi na določene druge gospodarske posle iz drugih pravnih področij, če bi bilo tako reševanje sporov za njih primerno ter za udeležence poslovnih transakcij koristno in želeno.

Letnik II, Številka 1

Slovenska arbitražna praksa

Arbitraža v mednarodnem poslovanju
Letnik II, Številka 1 (marec 2013)

 

< NAZAJ NA KAZALO VSEBINE