SL  |  EN 

KiviSubmenus

Z arbitražo v svet

UVODNIK

Z arbitražo v svet

Marko Djinović, prof. dr. Aleš Galič

V bližnji prihodnosti bodo investicije v infrastrukturo in strateške sektorje nedvomno odigrale ključno vlogo pri (pre)potrebnem gospodarskem preboju Slovenije. Investicijski posli so vselej povezani tudi s tveganji in uspešnost pritegnitve kapitala v Slovenijo je v veliki meri odvisna prav od tega ali se bodo investitorji v Sloveniji počutili varne. Posebno pozornost zato namenjamo zaščiti tujih naložb na podlagi bilateralnih investicijskih sporazumov, ki v poslovni praksi še vedno niso v zadostni meri prepoznani, priložnosti za optimalno strukturiranje naložb pa ostajajo neizkoriščene. Investitorji pričakujejo učinkovite in nevtralne mehanizme za reševanje sporov. Vzori iz razvitejših gospodarskih okolij nas opominjajo, da je arbitražno reševanje investicijskih sporov pomemben dejavnik pri ustvarjanju ugodne »investicijske klime« v državi. Zato posebej izpostavljamo neizkoriščen »arbitražni potencial« na področju investicij, ki naj državi in lokalnim skupnostim služi kot spodbuda k pogostejši uporabi arbitraže v investicijskih sporih (kapitalska vlaganja, gradnja infrastrukture, koncesije, JZP, ipd.). S tem bi se nedvomno dodatno okrepilo zaupanje investitorjev v stabilnost in varnost investicij.

Slovensko gospodarstvo lahko iz globalne tržne tekme dolgoročno izide kot zmagovalec le, če svoje aktivnosti še bolj usmeri v internacionalizacijo. Arbitraža je za mednarodno poslovanje izjemnega pomena. Strankam omogoča učinkovito in nevtralno razrešitev sporov brez intervencije državnih sodišč, ki jim mednarodna poslovna praksa pogosto ne zaupa. Revija arbitražo postavlja v kontekst mednarodnega poslovanja. S soočenjem pogledov domačih in tujih strokovnjakov ter prikazom prakse Stalne arbitraže pri GZS, bralcem ponuja odgovore na vprašanja in arbitražo v čezmejnih transakcijah postavlja kot prvo izbiro poslovne prakse.

V tokratni številki obravnavamo tudi izbrane, v slovenskem prostoru izvirne teme, kot denimo arbitražno reševanje finančnih sporov in izvedensko reševanje gospodarskih sporov. Za finančni sektor, soočen s trendom naraščanja finančnih sporov, postaja vprašanje primernosti arbitraže za reševanje tovrstnih sporov vse bolj aktualno. Revija ponuja odgovore na nekatera vprašanja in dileme, ki se finančnim institucijam tradicionalno zastavljajo v zvezi z uporabo arbitraže in se obenem spogleduje s t.im. izvedenskim reševanjem sporov iz »železnega repertoarja« bančnih poslov (dokumentarni akreditivi, bančne garancije ipd.).

In ne nazadnje, pripravili smo ekskluzivni slovenski prevod Arbitražnih pravil UNCITRAL (2010). Kot univerzalno sprejet standard arbitražnih postopkov so navdih številnih pravil institucionalnih arbitraž, tudi novih pravil Stalne arbitraže pri GZS, ki bodo izšla v letu 2013. Verjamemo, da bo prevod v koristno pomoč odvetnikom, pravnikom iz gospodarstva, arbitrom, sodnikom ter vsem, ki se pri svojem delu ali študiju srečujete z arbitražo.

Letnik II, Številka 1

Slovenska arbitražna praksa

Arbitraža v mednarodnem poslovanju
Letnik II, Številka 1 (marec 2013)

 

< NAZAJ NA KAZALO VSEBINE