SL  |  EN 

KiviSubmenus

Arbitražna odločba - ogledalo arbitra

IZ PRAKSE

Arbitražna odločba – ogledalo arbitra
O obliki in vsebini arbitražne odločbe

doc. dr. Konrad Plauštajner

Razvoj arbitražnega sojenja, kot alternative rednemu sodišču, je temeljil na strokovnosti in hitrosti. V tem so nekatere arbitraže naredile opazen napredek in postale blagovna znamka, nekatere so zaostale. Vse kar je povezano s poštenim in visoko kvalitetnim odločanjem arbitraž ali arbitražnega senata, se zreducira na finalni akt arbitražnega postopka, t.j. na končno odločbo. Ker ta postane z izdajo in vročitvijo takoj pravnomočna in ima lahko globalne učinke, je njena perfektnost tako v formi kot v vsebini. To postavlja pred arbitre določene strokovne standarde, ki jih morajo upoštevati pri izdaji odločbe, še zlasti z vidika načel aktualnega nacionalnega javnega reda. Odločitev arbitra je kako bo napisal arbitražno odločbo, vendar mora pri tem upoštevati vse formalne in vsebinske standarde, ki jih kot odločilne šteje arbitraža v imenu katere je arbiter odločal.

Letnik II, Številka 2

Slovenska arbitražna praksa

Vloga arbitra v arbitražnih postopkih
Letnik II, Številka 2 (junij 2013)

 

< NAZAJ NA KAZALO VSEBINE