SL  |  EN 

KiviSubmenus

Letnik II, Številka 2

Letnik II, Številka 2 (junij 2013)

»Arbitraža je toliko dobra, kolikor so dobri arbitri, ki jih izberejo stranke«.

Možnost (avtonomija) strank, da same izberejo arbitre, je ena najpomembnejših prednosti arbitraže, obenem pa pomeni tudi veliko odgovornost. Predvsem od izbire »pravih« arbitrov sta namreč odvisna učinkovitost in kakovost rešitve spora. Izbira arbitrov je zato osrednje dejanje strank v arbitražnem postopku. Poleg strank kot uporabnikov arbitraže se morajo te odgovornosti zavedati predvsem arbitri sami, ki jim strankezaupajo reševanje svojega spora, pa tudi arbitražne institucije, ki v interesu strank opravljajo nadzor nad učinkovitostjo in kakovostjo dela arbitrov v postopkih.

Junijska številka revije je v celoti posvečena vlogi arbitrov v arbitražnih postopkih in njihovim dolžnostim ter odgovornostim do strank pri zagotavljanju učinkovitega in strokovnega reševanja sporov. Pod drobnogled smo vzeli nepristranskost in neodvisnost arbitrov, kriterije, ki vplivajo na njihovo izbiro, aktualne primere dobrih praks pri organizaciji arbitražnih postopkov, meje pristojnosti arbitrov, njihovo odškodninsko odgovornost ter druge za prakso aktualne teme.

 

< NAZAJ NA ARHIV

Letnik II, Številka 2

Slovenska arbitražna praksa

Vloga arbitra v arbitražnih postopkih
Letnik II, Številka 2 (junij 2013)


KAZALO IN POVZETKI:

UVODNIK
Arbitraža je toliko dobra, kolikor so dobri arbitri, ki jih izberejo stranke
Marko Djinović, prof. dr. Aleš Galič 

IMENOVANJE ARBITROV
Avtonomija strank pri imenovanju arbitrov
prof. dr. Peter Grilc

ORGANIZACIJA ARBITRAŽNEGA POSTOPKA
Established Practices in Arbitral Proceedings
Jure Zrilič

Administrative Secretaries to Arbitral Tribunals
A Note from a Practitioner's Perspective
dr. Venus Valentina Wong

MEJE PRISTOJNOSTI ARBITROV
Domet arbitražnega sporazuma v luči novejše arbitražne prakse
mag. Branko Čevriz

Prekoračitev pristojnosti arbitražnega senata kot ovira priznanju in izvršitvi tujih odločb
doc. dr. Andreja Primec

V SREDIŠČU
Odškodninska odgovornost arbitrov
Agata Cevc

IZ PRAKSE
Arbitražna odločba – ogledalo arbitra
O obliki in vsebini arbitražne odločbe
doc. dr. Konrad Plauštajner

Primer arbitražne odločbe iz prakse SA pri GZS
Stalna arbitraža pri GZS

TEKSTI ZA PRAKSO
Comments on IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration for Slovenian Journal of Arbitration
Paula Hodges

IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration
IBA 

AKTUALNO
Kmalu nova Ljubljanska arbitražna pravila 2013
Stalna arbitraža pri GZS

Zaščita tujih naložb pred posegi države
Andreja Kos

Wolf Theiss inovativni elektronski pripomoček za arbitražo
Anže Arko

Smernice IBA za zastopanje strank v mednarodni arbitraži
Peter Rižnik

O arbitraži na dnevu javno-zasebnega partnerstva
Stalna arbitraža pri GZS

SPOROČILO UREDNIŠTVA
Navodila avtorjem za oblikovanje prispevkov
Uredništvo

Guidelines for contributors
Editorial Board