SL  |  EN 

KiviSubmenus

Domet arbitražnega sporazuma v luči novejše arbitražne prakse

MEJE PRISTOJNOSTI ARBITROV

Domet arbitražnega sporazuma v luči novejše arbitražne prakse

mag. Branko Čevriz

Prispevek poskuša skozi primerjalnopravno analizo novejše prakse višjih in vrhovnih sodišč predstaviti ali in kako daleč se lahko veljavno sklenjena arbitražna klavzula med strankama v pogodbi, uporabi tudi za druga razmerja med istima strankama, ki neposredno ne izhajajo iz pogodbe. Prispevek se opredeli do situacij: (i) ko sta stranki sklenili le eno pogodbo, ki vsebuje ali se sklicuje na arbitražno klavzulo; (ii) ko sta stranki sklenili med seboj več vsebinsko povezanih pogodb, pri čemer nekatere od pogodb vsebujejo oziroma se sklicujejo na dogovor o arbitraži, druge pa dogovora o pristojnosti ne vsebujejo; ali (iii) ko sta stranki sklenili arbitražni sporazum, povezane pogodbe med strankama pa vsebujejo dogovor o pristojnosti nacionalnih sodišč (t.im. konkurenčne oziroma paralelne jurisdikcijske klavzule).

Letnik II, Številka 2

Slovenska arbitražna praksa

Vloga arbitra v arbitražnih postopkih
Letnik II, Številka 2 (junij 2013)

 

< NAZAJ NA KAZALO VSEBINE