SL  |  EN 

KiviSubmenus

Odškodninska odgovornost arbitrov

V SREDIŠČU

Odškodninska odgovornost arbitrov

Agata Cevc

V članku je predstavljeno kdaj arbiter odgovarja za nepravilno izpolnjevanje svojih obveznosti in kdaj se lahko sklicuje na imuniteto zaradi podobnosti njegove funkcije s sodniško. V okviru sodne vloge skoraj vsi razviti pravni sistemi arbitru priznavajo določeno stopnjo imunitete, na podlagi katere ne odgovarja zaradi napačne odločitve. Vendar pri tem večinoma določajo izjemo od imunitete, kadar arbiter naklepno krši temeljne sodniške dolžnosti.

Glede odgovornosti za kršitev pogodbenih dolžnosti, so razlike med civilnopravnim in anglosaksonskim pristopom večje. Anglosaksonske države so imuniteto, ki jo arbiter uživa zaradi sodniške funkcije, razširile tudi na njegovo pogodbeno vlogo, čeprav so v zadnjih letih priznale odgovornost za neupravičen odstop. Civilnopravne države pa arbitra, kadar nastopa kot pogodbena stranka, obravnavajo v skladu s splošnimi pravili pogodbenega prava, tako da lahko odgovarja tudi za malomarnost.

Predstavljene so tudi pogodbene izključitve in omejitve odgovornosti, ki jih pogosto vsebujejo pravila arbitražnih institucij. Pri tem je ugotovljeno, da so absolutne izključitve odgovornosti v večini pravnih sistemov, vključno s slovenskim, neveljavne.

Letnik II, Številka 2

Slovenska arbitražna praksa

Vloga arbitra v arbitražnih postopkih
Letnik II, Številka 2 (junij 2013)

 

< NAZAJ NA KAZALO VSEBINE