SL  |  EN 

KiviSubmenus

Smernice IBA za zastopanje strank v mednarodni arbitraži

AKTUALNO

Smernice IBA za zastopanje strank v mednarodni arbitraži

Peter Rižnik

V zadnjem času so se tudi pri arbitražnem reševanju sporov pojavile t. im. gverilske taktike, s katerimi zastopniki strank z zavlačevanjem ali drugače namenoma ovirajo arbitražni postopek. Zastopnikom tako ravnanje sicer praviloma prepovedujejo pravila njihovih stanovskih organizacij (denimo odvetniških zbornic), katerih uporaba pa je pri sporih z mednarodnim elementom nekoliko nejasna. Neredko namreč stranke izberejo zastopnike, ki prihajajo iz različnih držav, pri tem pa je lahko tudi sedež arbitraže v tretji državi, ustna obravnava pa se dejansko opravi v četrti. Pri tem se nacionalni predpisi in pravila o zastopanju strank od države do države razlikujejo...

Letnik II, Številka 2

Slovenska arbitražna praksa

Vloga arbitra v arbitražnih postopkih
Letnik II, Številka 2 (junij 2013)

 

< NAZAJ NA KAZALO VSEBINE