SL  |  EN 

KiviSubmenus

Arbitražni forum se krepi

UVODNIK

Arbitražni forum se krepi

Marko Djinović, prof. dr. Aleš Galič 

Za nami je uspešno prvo leto Slovenske arbitražne prakse. V tem času se je Slovenska arbitražna praksa uveljavila kot osrednja specializirana strokovna revija, posvečena arbitraži.

V letu 2013 je arbitraža v Sloveniji občutno napredovala. Njen razvoj sta najvidneje zaznamovala tradicionalna Konferenca slovenske arbitraže in nova Ljubljanska arbitražna pravila, ki stopijo v veljavo 1. januarja 2014. Odločilen prispevek pa ste dali prav vi – avtorji Slovenske arbitražne prakse, ki poosebljate ta napredek. V treh letošnjih številkah vas je sodelovalo kar 34 iz osmih držav, od tega veliko novih imen na »arbitražnem parketu«. To je posebej spodbudno. Zahvaljujoč vam, smo se letos poglobljeno ukvarjali z izvirnimi temami kot so odškodninska odgovornost arbitrov, administrativni tajniki arbitražnih senatov, izvedensko reševanje gospodarskih sporov, arbitražno reševanje finančnih sporov, zaščita tujih naložb na podlagi BIS, in še bi lahko naštevali.

In kaj prinaša številka, ki je pred nami? Novembrska številka revije je posvečena novim Ljubljanskim arbitražnim pravilom, ki smo jih postavili »v središče«. Z vidika uporabnika (odvetnika) sta podrobneje predstavljeni dve vidnejši novosti, ki jih prinašajo nova pravila; pospešeni arbitražni postopek in postopek pred arbitrom za nujne primere. Pomemben dejavnik pri oblikovanju arbitraži prijaznega okolja so tudi sodišča. V tej številki se zato ukvarjamo s procesnopravnimi vidiki potrditve izvršljivosti domačih arbitražnih odločb v Sloveniji. Odpiramo pa tudi »skrivnostno zanimivo« tematiko izvedenstva v arbitraži.

Temeljno poslanstvo revije ostajata razvoj arbitražnega prava in prakse ter povezovanje strokovnjakov s področja arbitraže. Ob zaključku leta z velikim veseljem ugotavljava, da smo ustvarili »kritično maso« avtorjev, ki je pomemben kapital za prihodnost arbitraže v Sloveniji.
Arbitražni forum se krepi.

Letnik II, Številka 3

Slovenska arbitražna praksa

Ljubljana na zemljevidu arbitraže
Letnik II, Številka 3 (november 2013)

 

< NAZAJ NA KAZALO VSEBINE