SL  |  EN 

KiviSubmenus

Letnik II, Številka 3

Letnik II, Številka 3 (november 2013)

Novembrska številka revije je posvečena novim Ljubljanskim arbitražnim pravilom, ki smo jih postavili »v središče«. Z vidika uporabnika (odvetnika) sta podrobneje predstavljeni dve vidnejši novosti, ki jih prinašajo nova pravila; pospešeni arbitražni postopek in postopek pred arbitrom za nujne primere. Z novimi Ljubljanskimi arbitražnimi pravili Stalna arbitraža pri GZS stopa ob bok vodilnim arbitražnim institucijam v regiji in Ljubljano postavlja na zemljevid arbitraže.

Pomemben dejavnik pri oblikovanju arbitraži prijaznega okolja so tudi sodišča. V tej številki se zato ukvarjamo s procesnopravnimi vidiki potrditve izvršljivosti domačih arbitražnih odločb v Sloveniji. Odpiramo pa tudi »skrivnostno zanimivo« tematiko izvedenstva v arbitraži.

 

< NAZAJ NA ARHIV

Letnik II, Številka 3

Slovenska arbitražna praksa

Ljubljana na zemljevidu arbitraže
Letnik II, Številka 3 (november 2013)


KAZALO IN POVZETKI:

UVODNIK
Arbitražni forum se krepi
Marko Djinović, prof. dr. Aleš Galič 

IZVRŠLJIVOST DOMAČIH ARBITRAŽNIH ODLOČB
Procesnopravni vidiki potrditve izvršljivosti domačih arbitražnih odločb v Sloveniji
prof. dr. Aleš Galič

POSPEŠENI ARBITRAŽNI POSTOPEK
Pospešeni arbitražni postopek po novih Arbitražnih pravilih Stalne arbitraže pri GZS
dr. Maja Menard

ARBITER ZA NUJNE PRIMERE
Emergency Arbitrator and the new Ljubljana Arbitration Rules
Rainer Werdnik, LL.M.

IZVEDENSTVO V ARBITRAŽI
Izvedenstvo v arbitraži – zgled ali privid neodvisnosti in strokovnosti?
Ana Jereb, LL.M.

V SREDIŠČU
Arbitražna pravila Stalne arbitraže pri GZS (Ljubljanska arbitražna pravila) - v veljavi od 1. januarja 2014

IZ PRAKSE
Še o arbitraži in izvršbi na podlagi verodostojne listine v praksi Stalne arbitraže
Nejc Lahne

AKTUALNO
Factual & Expert Witnesses
Nhu-Hoàng Tran Thang

SPOROČILO UREDNIŠTVA
Navodila avtorjem za oblikovanje prispevkov
Uredništvo

Guidelines for contributors
Editorial Board