SL  |  EN 

KiviSubmenus

Izvedenstvo v arbitraži - zgled ali privid neodvisnosti in strokovnosti?

IZVEDENSTVO V ARBITRAŽI

Izvedenstvo v arbitraži – zgled ali privid neodvisnosti in strokovnosti?

Ana Jereb, LL.M.

Arbitražni postopek se od sodnega prvenstveno razlikuje v tem, da imata stranki proste roke pri izbiri arbitrov, zaradi česar lahko v primerih, kjer je za sprejem končne odločitve potrebno strokovno znanje, že za arbitra imenujeta osebo, ki s takšnim znanjem razpolaga. ICC je v letu 2012 objavil prenovljene smernice za obvladovanje časa in stroškov v arbitraži; dokument, ki poleg drugih napotkov arbitražnim senatom glede imenovanja izvedencev na prvem mestu izpostavlja domnevo, da izvedenstvo za rešitev zadeve ni potrebno. Hitro lahko ugotovimo, da ta domneva ni uporabna za vsak primer, saj je s stališča stranke pomembno, da arbiter poleg specialističnega znanja razpolaga tudi z določenim pravnim znanjem. Kadar kombinacija obojega ni dosegljiva, bodo stranke zagotovo izbrale pravnega strokovnjaka za arbitra in nato v postopku predlagale imenovanje izvedenca, ki bo nudil strokovno podporo arbitražnemu senatu pri odločanju. Tako je izvedenstvo v arbitraži danes stalna praksa, namen tega prispevka pa je opozoriti na določena procesna vprašanja, ki so s tem povezana.

Letnik II, Številka 3

Slovenska arbitražna praksa

Ljubljana na zemljevidu arbitraže
Letnik II, Številka 3 (november 2013)

 

< NAZAJ NA KAZALO VSEBINE