SL  |  EN 

KiviSubmenus

Pospešeni arbitražni postopek po novih Arbitražnih pravilih Stalne arbitraže pri GZS

POSPEŠENI ARBITRAŽNI POSTOPEK

Pospešeni arbitražni postopek po novih Arbitražnih pravilih Stalne arbitraže pri GZS

dr. Maja Menard

Čeprav klasični arbitražni postopek še vedno predstavlja hitrejši, cenejši, enostavnejši in učinkovitejši način reševanja sporov v primerjavi s sodnimi postopki, pa ne odraža več teh atributov v takšni meri, kot bi to pričakovali uporabniki tovrstnih postopkov. Ker je maksima, da je čas denar, gonilo gospodarskih subjektov pri njihovem poslovanju, je hitrost in učinkovitost reševanja gospodarskih sporov posebej pomemben element njihovih pogodbenih razmerij, zlasti s ciljem nadaljevanja le-teh. Pospešeni arbitražni postopek predstavlja učinkovito sredstvo za zagotavljanje tega elementa, saj s pravili o časovni omejenosti omogoča hitro rešitev spora, ki je posledično tudi cenejša, hkrati pa so strankam zagotovljene enake pravice in možnosti kot v klasičnem arbitražnem postopku, kot tudi enaka kakovost končne odločitve. Dodatno pa so zaradi časovne omejenosti tako stranke kot arbitražni senat bolj osredotočeni na jedro problematike, večina možnosti za oviranje postopka in zavlačevalne strategije so izključene, stranke pa tudi bolj realistično ocenjujejo možnosti uspeha in posledično možnosti za poravnavo. Hkrati pa lahko skozi celoten pospešeni postopek ostaja možnost prehoda na klasični arbitražni postopek, če stranke spoznajo, da pospešeni postopek ni (več) primeren.

Letnik II, Številka 3

Slovenska arbitražna praksa

Ljubljana na zemljevidu arbitraže
Letnik II, Številka 3 (november 2013)

 

< NAZAJ NA KAZALO VSEBINE