SL  |  EN 

KiviSubmenus

Procesnopravni vidiki potrditve izvršljivosti domačih arbitražnih odločb v Sloveniji

IZVRŠLJIVOST DOMAČIH ARBITRAŽNIH ODLOČB

Procesnopravni vidiki potrditve izvršljivosti domačih arbitražnih odločb v Sloveniji

prof. dr. Aleš Galič

Glede izvršitve domačih arbitražnih odločb ZArbit zvesto sledi UNCITRAL Modelnemu zakonu. Morda celo preveč zvesto. Domače arbitražne odločbe so praktično v celoti izenačene s tujimi. Načeloma je sicer ne samo prav, pač pa celo nujno, da se v sistem arbitražnega prava vgradi možnost, da se po uradni dolžnosti prepreči učinkovanje arbitražnih odločb, ki kršijo meje arbitrabilnosti ali javni red. Zgolj možnost izpodbijanja arbitražne odločbe (torej iniciative strank) ni dovolj. To izhaja tudi iz Modelnega zakona. Vendar pa obvezen postopek eksekvature ni edina možnost. Druga možnost bi bila ureditev, da bi o teh ovirah odločalo izvršilno sodišče kot o predhodnem vprašanju v okviru izvršilnega postopka. Nekateri smo na to alternativo ob pripravi zakona opozarjali, vendar pa vodilni v delovni skupini na to niso bili pozorni in so zato zastopali (in uveljavili) kategorično stališče, da je za prevzem Modelnega zakona nujno predpisati poseben sodni postopek eksekvature domačih arbitražnih odločb.

Letnik II, Številka 3

Slovenska arbitražna praksa

Ljubljana na zemljevidu arbitraže
Letnik II, Številka 3 (november 2013)

 

< NAZAJ NA KAZALO VSEBINE