SL  |  EN 

KiviSubmenus

Še o arbitraži in izvršbi na podlagi verodostojne listine v praksi Stalne arbitraže

IZ PRAKSE

Še o arbitraži in izvršbi na podlagi verodostojne listine v praksi Stalne arbitraže

Nejc Lahne

O vprašanju posledic, ki jih ima uporaba instituta izvršbe na podlagi verodostojne listine (IVL) za arbitražne postopke oziroma o vplivu IVL na veljavnost arbitražnih sporazumov je v preteklosti pisalo že nekaj avtorjev. V tem prispevku bom z namenom osvetlitve te aktualne tematike v nadaljevanju povzel nekaj ključnih značilnosti razmerja IVL – arbitražni sporazum ter v luči problematike konkludentne odpovedi arbitražnemu sporazumu prikazal prakso Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije (Stalna arbitraža) na tem področju.

Letnik II, Številka 3

Slovenska arbitražna praksa

Ljubljana na zemljevidu arbitraže
Letnik II, Številka 3 (november 2013)

 

< NAZAJ NA KAZALO VSEBINE