SL  |  EN 

KiviSubmenus

Letnik III, Številka 1

Letnik III, Številka 1 (marec 2014)

V tej številki prvi objavljamo analizo prelomne odločbe Avstrijskega vrhovnega sodišča, ki obravnava vprašanje, kdaj je stranko arbitražnega sporazuma mogoče šteti za potrošnika oziroma podjetnika. Zaradi podobnosti pravnih ureditev lahko tematika kmalu postane aktualna tudi v Sloveniji. V tej številki premierno predstavljamo tudi plinske cenovne arbitraže. Pri teh ne gre za klasično reševanje gospodarskih sporov, temveč za prilagajanje vsebine pogodbe novim tržnim razmeram in vzpostavljanje pogodbenega ravnotežja med strankama.
V središču aktualne številke je arbitrabilnost korporacijskih sporov. Trendi po svetu nasploh gredo v smeri širjenja polja arbitrabilnosti. Prispevek naj bo zato spodbuda za nadaljnje raziskovanje te obsežne tematike in razvoj arbitražne prakse na tem področju. »Klasične arbitražne tematike« so tokrat zastopane s prispevkoma o dokazovanju s pričami ter pomenu sodelovanja med odvetnikom in internim pravnim svetovalcem v arbitražnem postopku. Objavljamo pa tudi arbitražno odločbo s področja gradbeništva.

 

< NAZAJ NA ARHIV

Letnik III, Številka 1

Slovenska arbitražna praksa

Poslovni cilji v reševanju sporov
Letnik III, Številka 1 (marec 2014)


KAZALO IN POVZETKI:

UVODNIK
Poslovni cilji v reševanju sporov
Marko Djinović, prof. dr. Aleš Galič 

POTROŠNIK ALI PODJETNIK?
A landmark decision of the Austrian Supreme Court clarifying when parties to arbitration agreements should be treated as consumers or entrepreneurs
dr. Christian Aschauer

PLINSKE CENOVNE ARBITRAŽE
Nekatere značilnosti plinskih cenovnih arbitraž
Matjaž Ulčar

DOKAZOVANJE S PRIČAMI
Witness Evidence in International Arbitration
Perrine Duteil

KOMUNIKACIJA V ARBITRAŽI
Cooperation between in-house counsel and external counsel
Milan Lazić

V SREDIŠČU
Arbitrabilnost korporacijskih sporov
doc. dr. Andreja Primec

IZ PRAKSE
Primer arbitražne odločbe – gradbeništvo
Stalna arbitraža pri GZS

AKTUALNO
Turneja Ljubljanskih arbitražnih pravil
Stalna arbitraža pri GZS

Predlog uredbe o razmejitvi stroškov, povezanih z reševanjem sporov na podlagi BIT, katerih pogodbenica je EU
Andrejka Kos

Prenovljena spletna stran www.sloarbitration.eu
Stalna arbitraža pri GZS

SPOROČILO UREDNIŠTVA
Navodila avtorjem za oblikovanje prispevkov
Uredništvo

Guidelines for contributors
Editorial Board