SL  |  EN 

KiviSubmenus

Letnik III, Številka 3

Letnik III, Številka 3 (november 2014)

Novembrska številka sledi glavnim razvojnim mejnikom, ki smo jih v letu 2014 zabeležili na področju arbitraže. V središču se ukvarjamo s priložnostmi arbitražnega reševanja sporov v združitvah in prevzemih, širšo obravnavo arbitraže v času oživljanja kapitalskih trgov pa zaokrožujemo z arbitražnim reševanjem sporov v postopkih privatizacije podjetij v državni lasti. Z obema temama je tesno povezano vprašanje zaupnosti v arbitražnem postopku, ki ga posebej obravnavamo. Dodano vrednost za uporabnike predstavlja tudi prispevek o arbitraži in izvršbi na podlagi verodostojne listine, ki bosta ob uveljavitvi novele ZIZ-J naposled le postala “kompatibilna postopka”. In ne nazadnje, v luči najnovejše sodne in arbitražne prakse, končno “razblinjamo mit” o sporni avtentični razlagi 40. člena Zakona o gospodarskih javnih službah, ki je tri leta predstavljala “madež” na (sicer modernem in arbitraži prijaznem) slovenskem pravnem okolju.

 

< NAZAJ NA ARHIV

Letnik III, Številka 3

Slovenska arbitražna praksa

Arbitraža v času oživljanja kapitalskih trgov
Letnik III, Številka 3 (november 2014)


KAZALO IN POVZETKI:

UVODNIK
Arbitraža s pridihom entuziazma
Marko Djinović, prof. dr. Aleš Galič

ZAUPNOST ARBITRAŽNEGA POSTOPKA
Načelo zaupnosti kot značilnost arbitražnega postopka v teoriji, praksi in v luči Ljubljanskih arbitražnih pravil
Tatjana Božič

ARBITRAŽA IN IVL
Arbitraža in izvršba na podlagi verodostojne listine bosta naposled kompatibilna postopka
Mojca Vertačnik, Vesna Gorjup Zupančič

MEDIACIJA IN ARBITRAŽA – S KITAJSKE PERSPEKTIVE
The Chinese Model in Integrating Mediation into Arbitration - Ideology and Practice
Ying Zhao

ARBITRAŽA V PRIVATIZACIJI
Priložnosti arbitražnega reševanja sporov v postopkih privatizacije podjetij v državni lasti
Matjaž Ulčar, dr. Maja Menard

V SREDIŠČU
Priložnosti arbitražnega reševanja sporov v združitvah in prevzemih
David Premelč

IZ PRAKSE
Razblinjen mit o 40. členu Zakona o gospodarskih javnih službah
Nejc Lahne

AKTUALNO
S smernicami za arbitre do boljše arbitraže
Nejc Lahne

Save the date: 24 March 2015 - Joint UNCITRAL-LAC Conference on Dispute Settlement
Stalna arbitraža pri GZS

Save the date: 25 March 2015 - The Ljubljana Willem C. Vis Pre-Moot
Stalna arbitraža pri GZS

Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot ˗ prvi stik s svetom arbitraže
Petra Lipovšek

Arbitraža v intra ex-Yu poslovanju
Stalna arbitraža pri GZS

Utrinki s Konference slovenske arbitraže 2014
Stalna arbitraža pri GZS

Popravek – Errata Corrige
Stalna arbitraža pri GZS

SPOROČILO UREDNIŠTVA
Navodila avtorjem za oblikovanje prispevkov
Uredništvo

Guidelines for contributors
Editorial Board