SL  |  EN 

KiviSubmenus

Letnik III, Številka 3

Letnik V, Številka 2 (junij 2016)

Spletna arbitraža

Letnik V, Številka 2 (junij 2016)

Elektronsko poslovanje je že dalj časa resničnost. V razvitih ekonomijah pa resničnost postajajo tudi e-arbitražni sporazumi in e-arbitražne odločbe, ki se redno izvršujejo na podlagi Newyorške konvencije in lokalne zakonodaje. Tako ni daleč dan, ko se bodo tudi slovenska sodišča srečala z vprašanjem priznanja oz. izvršitve elektronske arbitražne odločbe. Zato v središču obravnavamo odprta vprašanja izvršitve čezmejnih e-arbitražnih sporazumov in e-arbitražnih odločb ter smernice dobrih praks za stranke in sodišča.

V tokratni številki revije Slovenska arbitražna praksa smo posebno pozornost namenili tudi arbitražnemu okolju v Makedoniji in na Kosovu, s poudarkom na lokalni zakonodaji in odnosu tamkajšnjih sodišč do arbitraže. Vsekakor pomembne informacije za potencialne investitorje na omenjenih trgih. Regijskemu fokusu sledimo tudi z objavo Ljubljanskih arbitražnih pravil v makedonskem jeziku. Ljubljanska arbitražna pravila so trenutno dostopna v šestih jezikih, od tega v vseh jezikih držav na področju ex-YU. Stalna arbitraža pri GZS je vodilna regionalna institucija, ki edina lahko zagotavlja svoje storitve v lokalnih jezikih na področju ex-YU.

Ne prezrite tudi analize jurisdikcijske odločbe iz prakse Stalne arbitraže pri GZS, med aktualnimi tematikami pa obravnave instituta odstranitve pooblaščenca iz arbitražnega postopka ter prikazov z arbitražo povezanih odločb Vrhovnega sodišča RS ter Evropskega sodišča za človekove pravice.

< NAZAJ NA ARHIV

Letnik III, Številka 3

Slovenska arbitražna praksa

Spletna arbitraža
Letnik V, Številka 2 (junij 2016)


KAZALO IN POVZETKI:

UVODNIK
Ob petinsedemdesetem rojstnem dnevu doc. dr. Konrada Plauštajnerja
Marko Djinović, prof. dr. Aleš Galič

ARBITRAŽA V EX-YU REGIJI
Why do businesses in Macedonia decide (not) to use arbitration?
Tatjana Zoroska-Kamilovska, Ph.D., Tatjana Shterjova, LL.M

Commercial Arbitration in Kosovo
Anjeze Gojani, LL.M

V SREDIŠČU
Enforcement of Cross-Border Online Arbitral Awards and Online Arbitration Agreements in National Courts
Dr. Jur. Ihab Amro

IZ PRAKSE
Potrošnik kot stranka arbitražnega sporazuma:
Prikaz arbitražne odločbe SA 5.6-10/2014
Neli Okretič

TEKSTI ZA PRAKSO
АРБИТРАЖНИ ПРАВИЛА НА ЉУБЉАНСКИОТ АРБИТРАЖЕН ЦЕНТАР ПРИ СТОПАНСКАТА КОМОРА НА СЛОВЕНИЈА (ЉУБЉАНСКИ АРБИТРАЖНИ ПРАВИЛА)
Stalna arbitraža pri GZS

AKTUALNO
Ohranjanje integritete senata in omejitev pravice do proste izbire pooblaščenca v mednarodni arbitraži
Anja Primožič

Učinek arbitražne odločbe in predhodne odredbe po ZIZ
Prikaz sklepa VSRS Cpg 5/2014
Neli Okretič

Vprašanje veljavnosti arbitražnih klavzul v intra-EU bilateralnih investicijskih sporazumih bo dočakalo svoj dan na Sodišču EU
Neli Okretič 

Odpoved sodnemu nadzoru arbitražne odločbe ni nezdružljiva z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah:
Zadeva Tabbane proti Švici (št. 41069/12)
Neli Okretič 

Slovenska arbitražna praksa odslej na portalu Tax-Fin-Lex
Tax-Fin-Lex