SL  |  EN 

KiviSubmenus

Letnik III, Številka 3

Letnik VI, Številka 1 (marec 2017)

Stroški arbitražnega postopka

Letnik VI, Številka 1 (marec 2017)

V aktualni številki revije Slovenska arbitražna praksa se osredotočamo na stroške arbitražnega postopka. Financiranje stroškov arbitraže s strani tretjih oseb (angl. Third-party funding) pomembno vpliva tudi na odločitve arbitražnih senatov v zvezi s stroški arbitražnega postopka. V središču analiziramo prelomno odločbo višjega sodišča Anglije in Walesa v zadevi Essar v Norscot, ki je pritrdilo odločitvi arbitra, da lahko zmagovita stranka poleg običajnih stroškov arbitražnega postopka od nasprotne stranke zahteva tudi povračilo premije za uspeh, ki jo mora plačati svojemu financerju. 

V tokratni številki obravnavamo tudi možnost, da arbitražni senat na zahtevo stranke, ki opravi plačilo dela predujma namesto druge stranke, izda ločeno arbitražno odločbo, s katero drugi stranki naloži povrnitev plačanega dela predujma. Gre za eno od bistvenih novosti, ki so jih 1. januarja 2014 v arbitražni postopek vnesla Ljubljanska arbitražna pravila. Aprila 2016, je bila v gradbenem sporu, ki se je vodil v skladu z Ljubljanskimi arbitražnimi pravili, prvič izdana takšna (ločena) arbitražna odločba o povrnitvi plačanega dela predujma. Ločeno arbitražno odločbo objavljamo v anonimni obliki.

Ne prezrite tudi primerjalno pravnega pregleda ureditve zaupnosti v gospodarski in investicijski arbitraži ter predstavitve arbitražnega okolja v Bosni in Hercegovini.

< NAZAJ NA ARHIV

Letnik III, Številka 3

Slovenska arbitražna praksa

Stroški arbitražnega postopka
Letnik VI, Številka 1 (marec 2017)

KAZALO IN POVZETKI:

UVODNIK
Arbitražne prvine v civilni pravdi (po noveli ZPP-E)
mag. Marko Djinović, prof. dr. Aleš Galič

ARBITRAŽA V EX-YU REGIJI
Debugging the Arbitration Legal Framework in Bosnia and Herzegovina
Nevena Jevremović, LL.M.

ZAUPNOST IN TRANSPARENTNOST ARBITRAŽE
Arbitration and Transparency
Relations Between a Private Environment and a Fundamental Requirement

Gábor Szalay

V SREDIŠČU
The Recoverability of Outcome-Based Fees Related to Dispute Financing in International Arbitration:
Does the Essar v Norscot Case Bring Anything New to the Table?

dr. Patricia Živković

Ločena arbitražna odločba o povrnitvi plačanega dela predujma
mag. Marko Djinović

IZ PRAKSE
SA 5.6-x/2015: Ločena arbitražna odločba po 47. členu Arbitražnih pravil Stalne arbitraže pri GZS
Stalna arbitraža pri GZS

AKTUALNO
Ljubljana Arbitration Rules now available also in Albanian language
Stalna arbitraža pri GZS

Save the date: 15-18 April 2018
24th International Council for Commercial Arbitration (ICCA) Congress
Stalna arbitraža pri GZS