SL  |  EN 

Novice in dogodki

Novice in dogodki

DnnForge - NewsArticles

Read More>
  • 90 let reševanja sporov
  • 18.12.2017

    Izšla je nova številka revije Slovenska arbitražna praksa – 90 let reševanja sporov. V središče smo tokrat postavili razmerje med arbitražo in konkurenčnim pravom EU. Prispevek orje ledino, saj ponuja jasne odgovore na štiri pomembna pravna vprašanja: (i) dolžnost arbitrov, da ex officio uporabijo norme konkurenčnega prava, (ii) avtonomijo strank in uporabo kogentnih konkurenčno pravnih norm, (iii) standard presoje, ki ga nacionalna sodišča vršijo pri odločanju o arbitražnih odločbah, ki se nanašajo na konkurenčno pravo, ter (iv) sodelovanje Evropske komisije in arbitraže na področju konkurenčnega prava.

Read More>
Read More>
Page 12 of 31First   Previous   7  8  9  10  11  [12]  13  14  15  16  Next   Last